A Beszédlabor Fejlesztőközpontot, olyan gyermekek és felnőttek számára alakítottuk ki, akik érintettek lehetnek a különböző beszédproblémákban. Legyen szó akár gyermekkori, akár felnőttkori beszédvizsgálatról vagy terápiáról, mindkét esetben szakképzett logopédusaink és fejlesztőpedagógusaink segítenek. Központunkban megtalálhatóak azok a társszakmák is, amelyek biztosítják a beszédjavítás megkezdéséhez szükséges kiegészítő vizsgálatokat. Ezért együtt dolgozunk mozgásfejlesztő, konduktor és pszichológus szakemberekkel.

Célunk, hogy Vendégeink kellemes, barátságos légkörben fejlődjenek és képezhessék magukat. A legfrissebb vizsgálati és terápiás eljárások, módszerek birtokában magas szakmai színvonalat biztosítunk. Szakembereink szemléletmódját alapvetően meghatározza, hogy a lehető legpontosabban igazodjunk a megfogalmazott igényekhez.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, ezért a nekik kialakított foglalkozások játékos formában zajlanak. Igazodva az ő életkorukhoz és aktivitásukhoz.

Felnőtt Ügyfeleink számára is úgy alakítjuk ki a terápiákat, hogy az időpontok beilleszthetők legyen a napirendjükbe.

Hitvallásunk, hogy a kommunikációs nehézségeket személyre szabott terápiákkal lehet a legjobban segíteni. Ehhez elengedhetetlen a problémák diagnosztikai feltárása.

Központunk szakmai igényesség és multidiszciplináris szemlélet jellemzi. Igyekszünk tudásunkat naprakészen tartani és a nemzetközi trendeket folyamatosan követni.

„Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel behozhatóak, megszüntethetőek a hátrányok.”

Az alábbi problémákkal fordulhat hozzánk:

 • artikulációs zavarok (pöszeség)
 • dadogás
 • diszgráfia
 • diszkalkulia
 • diszlexia
 • hadarás
 • megkésett beszédfejlődés
 • tanulási zavarok

Ismerje meg munkatársainkat!

Szakmai munkatársak

Oláhné Kohári Kornélia

szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus

A logopédustól elvárható, hogy munkáját a tőle telhető legjobb szakmai felkészültséggel és odaadással végezze: korszerű tudományos ismeretekre alapozva, a legújabb szakmai eljárásokban magát képezve, a tudományok és a társtudományok fejlődésével lépést tartva​.”
(Gerebenné-Feketéné)

Szakterületeim:

 • Artikulációs és nyelvi zavar terápiája
 • Beszédtechnika
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápiák
 • Logopédiai ellátások szervezése, előkészítése, ellátása / szűrések, rehabilitációs és habilitációs foglalkozások /
 • Logopédiai és pedagógiai vizsgálatok
 • Megkésett beszédfejlődés terápia
 • Mozgásfejlesztés alkalmazása a logopédiai terápiákban

Referenciáim:

 • ” Gyere velünk, fejlődj velünk” pályázatból fejlesztő szoba és eszközök megnyerése 2002-ben PMKA Közalapítványtól az alsónémedi általános iskolának.
 • Az alsónémedi általános iskolában az integráció elindítása és megszervezése szakterületemnek megfelelően, a sajátos nevelési igényű tanulók számára.
 • A logopédiai szűrés és ellátás megszervezése az általános iskolában. Előzetes vizsgálatok elkészítése a rászoruló gyermekek számára.
 • Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, felvilágosító tájékoztató előadás a szülői értekezleteken, javaslatok, tanácsok, megbeszélések a fogadóórákon.
 • Bemutató órák megtartása, a logopédia és a komplex fejlesztés témakörében.
 • A Gyáli Szakszolgálatnál, három iskola, egy óvoda, logopédiai ellátása, rendszeresen egyéni és csoportos logopédiai terápiák, szakértői és logopédiai vizsgálatok elvégzése.
 • Gyakorlatvezető tanárként, logopédus hallgatók szakmai gyakorlatának oktatása.
 • A PMPSZ Gyáli Tagintézményében a logopédus gyakornokok szakmai irányítása, mentorálása, pedagógus szakvizsgára való sikeres felkészítésük.
 • A Gyálon és annak körzetében dolgozó logopédusok munkaközösségének kialakítása és vezetése.
 • Rendszeres előadások és bemutató órák a gyáli szakszolgálat szakmai programjain.