Logopédia, logopédus, diszlexia, diszlexia vizsgálat, diszkalkulia, diszgráfia Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

A Beszédlabor Fejlesztőközpontot, olyan gyermekek és felnőttek számára alakítottuk ki, akik érintettek lehetnek a különböző beszédproblémákban. Legyen szó akár gyermekkori, akár felnőttkori beszédvizsgálatról vagy terápiáról, mindkét esetben szakképzett logopédusaink és fejlesztőpedagógusaink segítenek. Központunkban megtalálhatóak azok a társszakmák is, amelyek biztosítják a beszédjavítás megkezdéséhez szükséges kiegészítő vizsgálatokat. Ezért együtt dolgozunk mozgásfejlesztő, konduktor és pszichológus szakemberekkel, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

Célunk, hogy Vendégeink kellemes, barátságos légkörben fejlődjenek és képezhessék magukat. A legfrissebb vizsgálati és terápiás eljárások, módszerek birtokában magas szakmai színvonalat biztosítunk. Szakembereink szemléletmódját alapvetően meghatározza, hogy a lehető legpontosabban igazodjunk a megfogalmazott igényekhez.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, ezért a nekik kialakított foglalkozások játékos formában zajlanak. Igazodva az ő életkorukhoz és aktivitásukhoz, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

Logopédia Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

A beszédhibák megelőzésének és javításának elmélete és gyakorlata,

Logopédus Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

A „beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és felnőttek hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülésspecifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenység ellátására” képesített szakember.

A nappali tagozatú, főiskolai szintű alapképzésben a logopédusok egy gyógypedagógiai szakterület egy vagy két szakágán tanulnak, melyek befejeztével logopédiai tanár vagy logopédiai tanár és logopédiai terapeuta oklevelet kapnak, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

Diszlexia és diszlexiai vizsgálat Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

A közvélemény egyfajta olvasási problémaként tartja számom ezt a zavart, ami igaz is, de a jelenség ennél jóval összetettebb, több típusa van. Súlyos esetben az érintettek egészen más szavakat olvasnak ki a leírt betűkből, enyhébb esetben pedig csak az ismeretlen szavak olvasása nehéz számukra, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

Pedagógiai szempontból diszlexiánál az iskolai teljesítmény és a tényleges intellektuális képességek térnek el. Azaz a gyerek sokkal rosszabbul teljesít annál, mint amit az intellektusa alapján el lehetne várni tőle.

A diszlexia okai: Alapvetően két típusa van a diszlexiának, így megkülönböztetünk szerzett és fejlődési diszlexiát. A problémát egyik esetben sem lehet egyetlen okra visszavezetni, hátterében mindig több tényező áll, amelyek kapcsolódhatnak is egymáshoz. Egyes irodalmak szerint a fejlődési diszlexia okai: a test, illetve a térérzékelés zavarai, észlelési nehézségek, anatómiai károsodások, anyagcserezavar, kézdominancia kialakulásának akadályozottsága, nyelvfejlődési problémák. A szerzett diszlexia traumákra, azaz olyan balesetekre, betegségekre vezethető vissza, amelyek kihathatnak az olvasásbeli képességekre, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

A diszlexia tünetei: A diszlexiának több típusa is van, ezeknek pedig mások a tünetei. Általánosságban az első iskolai tünet a lassú olvasási tempó, benne sok hibával, gyakori újrakezdéssel. Árulkodó jel, ha egy vagy több betű kimarad, a szóban lévő betűk helyett más hangok szerepelnek, felcserélődik a betűsorrend, illetve a szóban amúgy szereplő hangok a beszédben nem jelennek meg. Gyengébb lehet a szövegértés is. Előbbiek mellett jellemző az is, hogy a gyerekek teljesítménye folyamatosan ingadozik.

Míg az elsődleges tünetek csak az olvasásban nyilvánulnak meg, addig vannak olyan másodlagos tünetek is, amelyek az olvasási kudarcok miatt alakulnak ki. Ilyenek azok a védekezési mechanizmusok, amelyekre példa az iskolai munka megtagadása, motiválatlanság az írásban és olvasásban. Ezért nagyon fontos a korai pszichés ellátás. Továbbá szükség van a pedagógusok segítő, támogató hozzáállására is, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

A diszlexia vizsgálat segít azonosítani ezeket a nehézségeket, és az logopédusok szakértelmére támaszkodva kialakítanak egyéni terápiás programokat a diákok számára. A logopédia azáltal, hogy fejleszti a beszéd- és nyelvi készségeket, segít a diszlexiás diákoknak megerősíteni az olvasási képességeiket.

Diszkalkulia Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

A diszkalkulia okai: A számolási zavarok pszichikai reakcióként keletkezhetnek, stressz-hatásként, mely a számolással van összefüggésben. A félelem és szorongás egészen sajátos módon legátolja a számolási gondolkodást. Ha a hibázást, helytelen választ az osztály magatartása, a tanár, a szülő(k) személye negatívnak ítéli, kinevetik, esetleg csúfolják, megalázzák a gyermeket, akkor kialakulhat a másodlagos számolási probléma.

A diszkalkulia tünetei: A diszkalkulia tünetei közé tartozik például, ha a gyerek nem érti meg a számfogalom és a fizikai mennyiség közötti összefüggéseket, nem ismeri fel a matematikai szimbólumokat, kihagy, összekever, felcserél számokat, másoláskor hibázik a számok leírásával, illetve nem veszi észre, ha ellentmondó eredményekre jut. A matematikai műveleteket nem jól értelmezi ezért nem tudja őket elvégezni helyesen, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

Diszgráfia Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

A diszgráfia a tanulási zavarok egy formája, amely az íráskészség gyengeségében és a fonológiai zavarból származó helyesírási hibákban nyilvánul meg, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében

A diszgráfia okai: A diszgráfiát soha nem lehet egyetlen okra visszavezetni, hátterében több tényező is állhat. A fonológiai zavar tünetei közé tartozik, hogy a gyermek bizonytalan a hangok megkülönböztetésében vagyis könnyen felcseréli például zöngés és zöngétlen hangokat, ami írásban is leképeződik.

A diszgráfia tünetei: Az iskolában egyértelműbbek – az írásban jelentkező – jelek, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

Vizo-motoros tünetek: rendezetlen íráskép: a szöveg rettenetesnek tűnhet, akár olvashatatlan is lehet. A gyerekek sokszor nem tudják követni a füzet vonalait sem, ceruzájuk hol alá, hol fölé csúszik. Változó a szavak közötti távolság is: néha majdhogynem összeérnek, máskor viszont jelentős távolság van közöttük. A betűk formája akár ugyanannál a betűnél is különböző lehet.

Fonológiai zavarból származó tünetek: toldalékok helytelen írása (külön írja le a szótól), hosszú-rövid mással-és magánhangzók folyamatos felcserélése, mondatszerkesztési nehézségek, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa közelében.

KAPCSOLAT

Elérhetőségeink

+36 (30) 919 0618
hello@beszedlabor.hu

2351 Alsónémedi Fő út 34.

facebook.com/beszedlabor